اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۹۴۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۴۱۶۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ، مجتمع تجاری لاله زار ، طبقه 4، پلاک 7

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ، مجتمع تجاری لاله زار ، طبقه 4، پلاک 7

  • :
  • ۳۳۹۴۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۰۵۹۴۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای حیدری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۶۷۴۰
 
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۰۴۱۶۲۶

آدرس